O Firmie

Po 35 latach pracy w księgowości postanowiłam założyć własną działalność gospodarczą pn. Biuro Rachunkowe Rachu-Ba. Całe moje życie zawodowe związane jest z księgowością. Pracowałam w księgowości budżetowej, spółdzielczej i gospodarczej co pozwoliło mi  pozyskać praktyczną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa nie tylko podatkowego. 

Z racji 23 lat pracy na stanowisku dyrektora i równocześnie na stanowisku głównej księgowej w spółce należącej do dużego koncernu międzynarodowego, uzyskałam bardzo dużą praktyczną wiedzę dotyczącą kompleksowego funkcjonowania firmy. Zarówno wiedza i wieloletnie doświadczenie, jak i  posiadany od 16 lat Certyfikat Księgowego wydany przez Ministra Finansów o numerze 3483/2003 roku, predysponuje mnie do złożenia oferty na współpracę z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Posiadam ukończone studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i ubezpieczenie OC.

Moje główne atuty : bardzo duże doświadczenie i praktyka zawodowa w zakresie księgowości , zaangażowanie w sprawy Klienta , dokładność, solidność, terminowość i elastyczność w dostosowaniu się do oczekiwań klienta.

Zajmuję się kompleksową obsługą w zakresie Ksiąg Handlowych, Książki Przychodów i Rozchodów (KPiR) , Ryczałtu , prowadzę również obsługę firm w zakresie kadr i płac.

Ofertę współpracy kieruję zarówno do spółek prawa handlowego jak i do osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą. Zapewniam  profesjonalną i rzetelną obsługę oraz pełną poufność i bezpieczeństwo powierzonych mi danych i dokumentów.

Moje usługi są  świadczone również elektronicznie, z wykorzystaniem  najnowszych technologii w postaci programów księgowych ze zdalną możliwością dostępu do danych swojej firmy przez klienta. Na rynku dominują tradycyjne biura księgowe, natomiast proces informatyzacji wciąż postępuje do przodu i należy dostosować się do rzeczywistości. Dlatego swoim klientom oferuję możliwość dostarczania dokumentów on-line w formacie pdf.  Po zakończeniu okresu rozliczeniowego klient dostarcza do biura osobiście lub drogą wysyłkową wszystkie oryginały dokumentów wysłanych wcześniej elektronicznie. Wszystkie te czynności odbywają się z zachowaniem zasad cyberbezpieczeństwa.