Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych uzyskanych od Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Biuro Rachunkowe Rachu-Ba mgr Cieślak Barbara z siedzibą w Przemyślu bieżąco sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi –ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

§ 2 PRZETWARZANIE DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane  na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika także w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji Umowy zawartej pomiędzy stronami.

Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@rachu-ba.pl

Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie napotrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych. Administrator nie udostępniania danych osobowych osobom trzecim .

Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe inne dane  Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie szczególnych przepisów prawa (np. organom ścigania).Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić drogą elektroniczną lub listownie.

§ 3 PLIKI COOKIES

Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. W sytuacji kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna zidentyfikuje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies stanowią ułatwienie z korzystania z wcześniej odwiedzanych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Cookies identyfikuje Użytkownika, pozwala to na dopasowanie do jego potrzeb  treści witryny. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie reklam skierowanych do niego.

Witryna stosuje pliki cookies, by zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Biuro Rachunkowe Rachu-Ba w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:  „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.